Conferințe

Conferinţa Internaţională „SUPERVIZAREA ÎN PSIHOTERAPIE” (CISP)

 
Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie” – CISP – a ajuns la a 6-a ediţie și este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale – Universitatea din Texas de Nord, ”Denton”, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, Asociația Austriacă de Psihoterapie Gestalt teoretică ÖAGP, Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică (AREOPAGUS), Editura Universul Academic din București și Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP).
Din acest an, partener în organizarea conferinței este și Asociația WorldTeach.
Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice.
Lucrările selectate sunt publicate în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu).
 
Taxe de participare
– Participanții Membri IPCS și studenți – 600 LEI (125 EURO – pentru participanții studenți din străinătate)
– Participanții Membri non IPCS – 800 LEI (165 EURO – pentru participanții din străinătate)
Taxa de conferință se poate achita în Contul RO30RZBR0000060021721257 cu mențiunea pe ordinul de plată – Taxă conferință 2024 activitate ocazională. CIF 42213685.
Termen limită de înscriere: 01 IUNIE 2024 
 
Fiecare participant va completa Formularul de înregistrare [descarcă formular PDF] [descarcă formular WORD] şi îl va trimite pe adresa de email: cadariuioanaeva@yahoo.com, împreună cu dovada plăţii.
 
Programul conferinței [descarcă Program-Conferinta-2024]
 
Key Speakers

Dr. Loredana-Ileana VÎȘCU – Președinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică și Supervizare clinică, prorector al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara și coautor al A Guide to Clinical Supervision: The Supervision Pyramid (2021) și al Competency Based Training for Clinical Supervisors (https://shop.elsevier.com/books/competency-based-training-for-clinical-supervisors/viscu/978-0-443-19254-8)

Dr. Edward Clifton WATKINS, Jr. este profesor de psihologie la Universitatea din North Texas. De asemenea, este trainer/supervizor la Institutul de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică. Interesele sale profesionale principale se concentrează pe supervizarea psihoterapiei și pe teoriile integrative, pe practică și pe cercetare. Este editor al Manualului de Supervizare a Psihoterapiei (1997), co-editor al Manualului Internațional de Supervizare Clinică Wiley (2014), coautor al Theories of Psychotherapy (1996), coautor al cărții A Guide to Clinical Supervision: The Supervision Pyramid (2021) și Competency Based Training for Clinical Supervisors (https://shop.elsevier.com/books/competency-based-training-for-clinical-supervisors/viscu/978-0-443-19254-8), co-editor al unor lucrări ale conferinței (2019, 2021 și 2022). Dr. Watkins este editor asociat al International Journal of Supervision in psychotherapy (IJSP) și este membru al Diviziilor 29 (Psihoterapie) și 17 (Psihologie de consiliere) ale Asociației Americane de Psihologie.


Ioana-Eva CĂDARIU este cadru didactic la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, asistent formator, psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă și specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. Este vice-președinte și trainer la Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică și Supraveghere clinică (IPCS) și editor șef al International Journal of Supervision in Psychotherapy (IJSP) / www.ijsp.eu

György GÁSPÁR este psiholog clinician, psihoterapeut relațional certificat internațional, președinte al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, președinte al Academiei Române de Terapie Imago,  formator și supervizor in Institutul de psihoterapie, consiliere psihologică și supervizare clinică (IPCS). De asemenea, este autor al mai multor cărți de specialitate și co-fondator Pagina de Psihologie.

Dr. Gerhard STEMBERGER, Viena și Berlin, sociolog, psihoterapeut și supervizor, emerit al Facultății de Predare a Asociației Austriace pentru Psihoterapie Teoretică Gestalt (ÖAGP), fost președinte și membru de onoare al Societății internaționale multidisciplinare pentru Teoria Gestalt și aplicațiile sale (GTA). ), Co-editor al Phänomenal – Zeitschrift für Gestalttheoretische Psychotherapie (Revista pentru Psihoterapie Teoretică Gestalt) și Gestalt Theory – An International Multidisciplinary Journal. Are o bogată activitate de cercetare concretizată în cărți, capitole și articole din domeniul teoriei și aplicării clinice a psihologiei Gestalt, studiilor cunoașterii și conștiinței.

Dr. Vanessa SNYDER este terapeut de familie, consilier profesionist autorizat, terapeut sexual certificat, master traumatolog, supervizor aprobat al Asociației Americane a terapeuților de căsătorie și familie (AAMFT), terapeut certificat pentru dependența de sex și un Trainer certificat Green Cross. Dr. Snyder este Chief Clinical Officer pentru Uncaged, o organizație internațională anti-trafic. Cercetarea ei se concentrează pe traume complexe, inclusiv tratamentul copiilor și adulților în traficul sexual, atât la nivel național, cât și internațional. De asemenea, cercetează și antrenează organizații în stresul traumatic secundar, oboseala de compasiune și epuizarea, în special pe cei care deservesc populațiile traumatizate. A fondat colectivul de consiliere Resilience Source, LLC, în Roswell, Georgia. Resilience Source există pentru a consilia, consulta și instrui în domeniile traumei acute și complexe, probleme sexuale, căsătorie și familii în criză, dependență, îngrijire informată de traume, oboseală de compasiune și traume organizaționale. Este, de asemenea, profesor adjunct la Universitatea Richmont Graduate din Atlanta și la Universitatea Concordia din Irvine. 

Uta WEDAM este psihoterapeut și supervizor (formare SV în bzfo – focus pe traumă și interculturalitate), terapeut didactic în ÖAGP. În activitatea profesională are mulți ani de muncă cu oameni traumatizați, inclusiv cu refugiați. Din 2004 a ocupat diverse posturi didactice la Universitatea din Graz și Viena și a susținut diferite seminarii de perfecționare în domeniile migrației, traumei și interpretarii.
Bruno VAN DEN BOSCH este președintele Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă (EAIP), psihoterapeut și supervizor, fondatorul și directorul Educative Academy. El este și fondatorul Conceptual Interaction (Integrative Psychotherapy) și formator în cadrul unui program de patru ani de formare în psihoterapie integrativă, cu o experiență de mai mult de treizeci de ani în psihoterapie individuală, psihoterapia relațiilor și a grupurilor. Este formator și în cadrul unui program de formare pentru supervizori. Bruno VAN DEN BOSCH face parte din comitetul European Wide Organisations al Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) și co-autor al cărții Changing Ideas in Psychotherapy (2008).

Dr. Heward WILKINSON, D. Psych, UKCP Fellow, UKCP Registered Psychotherapist, este un psihoterapeut integrativ cu sediul în Scarborough, North Yorkshire, Vicepreședinte al EAIP.


Dr. Angelika BÖHM lucrează ca psihoterapeut și supervizor clinic, precum și ca membru al Asociației Austriace pentru Psihoterapie Teoretică Gestalt (ÖAGP). Deține diplome în Științe Psihoterapie și în Educație și este membru al Consiliului de Administrație al GTA (Societatea Internațională Multidisciplinară pentru Teoria Gestalt și Aplicațiile sale). În plus, este co-editor al PhänomenalJournal for Gestalt Theoretical Psychotherapy.
Dana RAD | Professor (Associate) | PhD Applied Cognitive Psychology | Aurel Vlaicu University of Arad, Arad | Research profileDana RAD este conferențiar la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Științe Sociale din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, România, director al Centrului de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie. Deține o dublă specializare în Psihologie (PhD) și Automatizare și Sisteme Inteligente (PhD stud). Este cercetător în mai mult de 20 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană și membru al consiliului editorial în 13 reviste internaționale. Este coautor a 20 de cărți și a peste 200 de conferințe internaționale și lucrări de reviste, fiind membră a IANLP, IACAT, IAENG, APA și COPSI. Interesele de cercetare includ: psihologia cognitivă aplicată, ingineria sistemelor cognitive, computerul umanizat, bunăstarea digitală și detectarea înșelăciunii.

Ec. Dragoș ANCA este Președintele Consiliului de Administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara și membru fondator al Uniunii Fundația Augusta (UFA) Timișoara – unic fondator al „Tibiscus” din Timișoara. Dragoş ANCA este antreprenor cu studii superioare în Afaceri și administrare în agricultură finalizate în cadrul Business Academy Aarhus, și licență în specializarea Comerț, Economie internațională.

Dr. Radu RĂDUCAN este rectorul Universității „Tibiscus” din Timișoara, profesor universitar, inginer, doctor în economie specializarea management, formator atestat pentru programe de formare profesională – cursuri de formare, specializare sau perfecționare cu persoane adulte. Preocupările sale didactice și științifice includ: comunicare și relații umane, management, cultură organizațională, resurse umane, administrația publică, dezvoltare abilități și capacități, etică profesională etc. Activitatea sa publicistică include manuale pentru studenți, volume de specialitate în domeniile: managementul resurselor umane, managementul afacerilor și comunicare organizațională, numeroase lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naționale și internaționale. Activitatea de cercetare include mai mult de 50 de contracte de cercetare ştiinţifică elaborate în colaborare cu alţi colegi universitari, în care a participat ca membru al echipei de cercetare (29) și ca manager de proiect (23).

Doctorand Gavril Rad este asistent universitar la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Științe Sociale din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, România. Este psiholog și cercetător în 4 proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Interesele de cercetare includ: psihologia organizațională, acceptarea tehnologiei, bunăstarea digitală și detectarea înșelăciunii etc. Este coautor a 50 de conferințe internaționale și lucrări de reviste. Este membru COPSI și APA.


Dr. Gabriel Cosmin BALACI este lector la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Are diploma de doctor în psihanaliză și psihopatologie obținută la Universitatea Paris 7 și o diplomă de master de la Universitatea din Bretagne Occidentale (UBO), Franța. De asemenea, a studiat psihologia sistemică familială și psihologia copilului și familiei. Gabriel Cosmin Balaci este psiholog principal, supervizor și formator în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinic (IPCS).

 

IPCS President
Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD
Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie” a ajuns la a 5-a ediţie și este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale – Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP), Universitatea din Texas de Nord, ”Denton”.
Parteneri constanți în organizarea conferinței sunt Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă (ACCPI) și Editura Universul Academic din București. Din acest an, partener în organizarea conferinței este și Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică (AREOPAGUS).
Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice. Lucrările prezentate sunt publicate în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu).
În prima zi a conferinței, în intervalul 10.00 – 13.00, se va desfășura secțiunea destinată studenților.
Taxe de participare
– Participanții Membri IPCS și studenți – 500 LEI (100 EURO – pentru partcipanții studenți din străinătate)
– Participanții Membri non IPCS – 700 LEI (150 EURO – pentru partcipanții din străinătate)
Taxa de conferință se poate achita în Contul RO30RZBR0000060021721257 cu menținea pe ordinul de plată – Taxă conferință 2023 activitate ocazională.
CIF 42213685.
Termen limită de înscriere: 05 IUNIE 2023 
Fiecare participant va completa Formularul de înregistrare [descarcă] şi îl va trimite pe adresa de email: cadariuioanaeva@yahoo.com, împreună cu dovada plăţii.
Programul conferinței [descarcă]
Key Speakers

Dr. Loredana-Ileana VÎȘCU – Președinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică și Supervizare clinică, prorector al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.

Dr. Edward Clifton WATKINS, Jr. este profesor de psihologie la Universitatea din North Texas. De asemenea, este trainer/supervizor la Institutul de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supraveghere Clinică. Interesele sale profesionale principale se concentrează pe supravegherea psihoterapiei și pe teoriile integrative, pe practică și pe cercetare. Este editor al Manualului de Supraveghere a Psihoterapiei (1997), co-editor (împreună cu Derek Milne) al Manualului Internațional de Supraveghere Clinică Wiley (2014) și coautor (împreună cu C.H. Patterson) al Theories of Psychotherapy (1996). El și colega sa, Loredana-Ileana Vîșcu, au fost recent coautori ai cărții, A Guide to Clinical Supervision: The Supervision Pyramid (2021) și au co-editat trei lucrări ale conferinței (2019, 2021 și 2022). Dr. Watkins este editor asociat (Dr. Vîșcu fiind redactor) al Revistei Internaționale de Supraveghere în Psihoterapie și este membru al Diviziilor 29 (Psihoterapie) și 17 (Psihologie de consiliere) ale Asociației Americane de Psihologie.


Ioana-Eva CĂDARIU este asistent universitar doctorand la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, asistent formator, psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă și specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. Este vice-președinte și trainer la Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică și Supraveghere clinică (IPCS).

György GÁSPÁR este psiholog clinician, psihoterapeut relațional certificat internațional, președinte al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, președinte al Academiei Române de Terapie Imago,  formator și supervizor in Institutul de psihoterapie, consiliere psihologică și supervizare clinică (IPCS). De asemenea, este autor al mai multor cărți de specialitate și co-fondator Pagina de Psihologie.

Bruno VAN DEN BOSCH este președintele Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă (EAIP), psihoterapeut și supervizor, fondatorul și directorul Educative Academy. El este și fondatorul Conceptual Interaction (Integrative Psychotherapy) și formator în cadrul unui program de patru ani de formare în psihoterapie integrativă, cu o experiență de mai mult de treizeci de ani în psihoterapie individuală, psihoterapia relațiilor și a grupurilor. Este formator și în cadrul unui program de formare pentru supervizori. Bruno VAN DEN BOSCH face parte din comitetul European Wide Organisations al Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) și co-autor al cărții Changing Ideas in Psychotherapy (2008).


Dr. Richard G. ERSKINE, Director de Formare la Institutul de Psihoterapie Integrativă, este psiholog clinician cu cinci decenii de experiență în practica clinică și predarea psihoterapiei. El s-a specializat în tratamentul copiilor grav tulburați, a condus o comunitate terapeutică într-o închisoare de maximă securitate și și-a desfășurat practica de psihoterapie în New York, specializat în tratamentul obsesiei, disocierii, narcisismului, proceselor schizoide.
În 1972, în calitate de profesor la Universitatea din Illinois, dr. Erskine a dezvoltat conceptele inițiale ale unei psihoterapii integrative bazate pe dezvoltare și centrate pe relație. Până în 1976 a înființat Institutul pentru Psihoterapie Integrativă din New York City și, împreună cu membrii seminariilor de dezvoltare profesională, a continuat dezvoltarea, cercetarea și rafinarea unei psihoterapii relaționale și integrative. În fiecare an, dr. Erskine predă cursuri formale și ateliere de lucru experiențiale despre teorie și metode în mai multe țări din întreaga lume. Este psihanalist licențiat, analist tranzacțional certificat, terapeut gestalt recunoscut internațional și psihoterapeut de grup certificat. Este autorul a opt cărți și a numeroase articole despre practica psihoterapiei. Unele dintre articole sunt disponibile pe site-ul său, la http://www.integrativetherapy.com/

Dr. Heward WILKINSON, D. Psych, UKCP Fellow, UKCP Registered Psychotherapist, este un psihoterapeut integrativ cu sediul în Scarborough, North Yorkshire, Vicepreședinte al EAIP.

Dr. Carol FALENDER este coautor/editor a șapte cărți despre supravegherea și consultarea clinică. Ea a condus programe de internship acreditate APA timp de peste 20 de ani și a fost președinte al Grupului de lucru pentru orientări de supraveghere al Asociației Americane de Psihologie (APA). A primit o Citare prezidențială de la APA pentru contribuțiile inovatoare la teoria și practica supravegherii clinice, la nivel național și internațional și a primit premiul APA pentru contribuții de carieră distinse la educație și formare în psihologie în 2018. A condus ateliere de supervizare și simpozioane la nivel internațional, inclusiv în China, Japonia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Argentina, Africa de Sud, Guatemala, Rusia, Israel și Canada. Dr. Falender este membru al APA, profesor adjunct, Universitatea Pepperdine; Profesor clinic, Universitatea din California Los Angeles, Departamentul de Psihologie.

Dr. Edward SHAFRANSKE, ABPP, FIPA, este profesor și șef de catedră Muriel Lipsey în psihologie clinică și consiliere și conduce Psy.D. program în psihologie clinică la Universitatea Pepperdine. A publicat pe scară largă în domeniile supravegherii clinice și psihologia aplicată a religiei. Este coautor cu Dr. Carol Falender al Clinical Supervision: A Competency-Based Approach, a 2-a ed., (2021) publicat de Asociația Americană de Psihologie. Numeroasele sale publicații cu Dr. Falender s-au concentrat pe dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare bazate pe competențe pentru formarea și supravegherea clinică. Face parte din șase consilii editoriale, inclusiv Psihologie profesională: cercetare și practică, a supravegheat studenții de psihologie din primul an prin stagiari postdoctorali și menține o practică clinică.

Dr. Angelika BÖHM lucrează ca psihoterapeut și supervizor clinic, precum și ca membru al Asociației Austriace pentru Psihoterapie Teoretică Gestalt (OEAGP). Deține diplome în Științe Psihoterapie și în Educație și este membru al Consiliului de Administrație al GTA (Societatea Internațională Multidisciplinară pentru Teoria Gestalt și Aplicațiile sale). În plus, este co-editor al PhänomenalJournal for Gestalt Theoretical Psychotherapy.

Oana Maria POPESCU este psihoterapeut formator și supervizor în specialitățile psihoterapie integrativă, psihoterapia integrativă a copilului și psihoterapie expresivă, psihoterapeut certificat european și psihoterapeut specializat în hipnoterapie. Este președinte al comisiei de acreditare și coordonator al standardelor de formare europene în cadrul Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă (European Association of Integrative Psychotherapy – EAIP), membru direct al Asociației Europene de Psihoterapie (European Association of Psychotherapy – EAP), al Societății pentru Explorarea Integrării în Psihoterapie (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration – SEPI), al Asociației Europene Interdisciplinare pentru Terapia Copiiilor și Tinerilor (European Interdisciplinary Association for the Therapy of Children and Young People – EIATSCYP), a Societății Internaționale de Psihologie Politică (International Society of Political Psychology – ISPP), a Asociației Americane de Psihologie (American Psychological Association – APA) și a Asociației Europene de Hipno-Psihoterapie (European Association of Hypno-Psychotherapy- EAHP).

Ec. Dragoș ANCA este Președintele Consiliului de Administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara și membru fondator al Uniunii Fundația Augusta (UFA) Timișoara – unic fondator al „Tibiscus” din Timișoara. Dragoş ANCA este antreprenor cu studii superioare în Afaceri și administrare în agricultură finalizate în cadrul Business Academy Aarhus, și licență în specializarea Comerț, Economie internațională.

Dr. Radu RĂDUCAN este rectorul Universității „Tibiscus” din Timișoara, profesor universitar, inginer, doctor în economie specializarea management, formator atestat pentru programe de formare profesională – cursuri de formare, specializare sau perfecționare cu persoane adulte. Preocupările sale didactice și științifice includ: comunicare și relații umane, management, cultură organizațională, resurse umane, administrația publică, dezvoltare abilități și capacități, etică profesională etc. Activitatea sa publicistică include manuale pentru studenți, volume de specialitate în domeniile: managementul resurselor umane, managementul afacerilor și comunicare organizațională, numeroase lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naționale și internaționale. Activitatea de cercetare include mai mult de 50 de contracte de cercetare ştiinţifică elaborate în colaborare cu alţi colegi universitari, în care a participat ca membru al echipei de cercetare (29) și ca manager de proiect (23).

Dr. Zeno GOZO  este profesor universitar la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, cu doctorat în filosofie. A absolvit în 1998 Institutul de Învăţământ Superior de Specialitate, profilul Socio-Pedagogie din Dortmund, Germania, iar în 2007 a obţinut diploma de doctor în Filosofie la Universitatea de Vest din Timişoara. Este psihoterapeut autonom specialist cu drept de liberă practică, conform Colegiului Psihologilor din România în abordarea terapie sistemică și de familie. De asemenea, este consilier de specialitate în consiliere experienţială individuală şi de grup şi consiliere de unificare experienţială deţinând un certificat pentru formarea formatorilor. Domeniile sale de specializare și interese includ: filozofie, etică și deontologie, antropologie, estetică, istoria psihologiei, referințe filozofice la psihologie, terapia sistemică de familie, dezvoltări constructiviste și construcționiste.

Dr. Gabriel Cosmin BALACI este lector la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Are diploma de doctor în psihanaliză și psihopatologie obținută la Universitatea Paris 7 și o diplomă de master de la Universitatea din Bretagne Occidentale (UBO), Franța. De asemenea, a studiat psihologia sistemică familială și psihologia copilului și familiei. Gabriel Cosmin Balaci este psiholog principal, supervizor și formator în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinic (IPCS).

 

ICSP President
Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie” a ajuns la a 4-a ediţie și este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara începând cu anul 2021 (respectiv de Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anii 2019 şi 2018) în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale. Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice, însă fără a exclude colegii din domeniile conexe: asistenţă socială, teologie, filosofie, medicină, informatică şi chiar şi inginerie. Scopul este acela de a-i susţine în diseminarea rezultatelor cercetărilor, în comunicarea interdisciplinară şi împărtăşirea cunoştinţelor cu intenţia de a contribui la dezvoltarea profesională a practicienilor, specialiştilor şi academicilor. Lucrările autorilor sunt publicate în volume de studii, în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu) sau în volume proceedings ale conferinţei.

 

The International Conference “Supervision in Psychotherapy” has reached its 4th edition and is organized by the Institute of Psychotherapy, Psychological counselling and Clinical supervision (IPCS) and the “Tibiscus” University of Timisoara since 2021 (respectively by the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI) and the “Tibiscus” University of Timisoara in 2019 and 2018), in collaboration with various national and international educational and research organizations and institutions. The aim of this event is to bring together, for a few days, specialists from the field of psychology and psychotherapy, especially from the field of clinical supervision, but without excluding colleagues from related fields: social work, theology, philosophy, medicine, computer science and even engineering. The scope is to support specialists in disseminating research results, in interdisciplinary communication and sharing knowledge with the intention of contributing to the professional development of practitioners, specialists and academics. The authors’ selected papers are published in study volumes, in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) or in conference proceedings.

 

Pentru prima dată şi de acum înainte dr. Ramona Răducan nu va mai fi vice-preşedinte al Conferinţei Internaţionale „Supervizarea în psihoterapie”. Indiferent ce am spune, cuvintele nu sunt de ajuns să exprime ceea ce simţim noi organizatorii, colegii, prietenii, studenţii, cursanţii, clienţii, fiecare dintre noi cei care am cunoscut-o pe Ramona, păstrăm amintirea profesionalismului, dăruirii şi a valorilor ce au făcut-o atât de remarcabilă.

Atunci când l-am rugat pe Radu, soţul Ramonei, să ne completeze gândurile despre Ramona, ne-a menţionat că ceea ce a scris Ramona, pentru a se descrie pe pagina sa oficială (v. mai jos: http://ramonaraducan.ro/) este „minunat scris, aşa cum minunată a fost, este şi va fi Ramona. Indiferent de ce voi adăuga aş strica feeria cuvintelor, gândurilor şi sentimentelor Ramonei. Rămâne aşa şi este splendid!”.

Despre mine..

Eu sunt o prismă care trăiește și reflectă Viața, o parte din existențele altor oameni, un om modelat de autoeducație, de persoanele semnificative pe care le-a întâlnit în timp și de experiențele personale. Dincolo de identitatea socială și de identitatea personală, sunt ceea ce cred, ce simt, ce mă pasionează, ce mă consumă, ce mă orientează, ce mă lasă indiferentă, ce mă motivează, ce mă catalizează…

Viața mea este o poveste a voinței, un puzzle relațional, un lanț de evenimente care mi-au arătat că cea mai importantă valoare este iubirea. Dacă fericirea este sensul vieții, atunci iubirea este mijlocul prin care îl putem atinge.

Formarea profesională mai largă mi-a permis să înțeleg oamenii și acțiunile lor într-un mod mai cuprinzător și mi-a oferit multiple instrumente prin care să pot interveni eficient în viața lor personală și profesională. Cred că fiecare dintre noi este un diamant, dar numai un bijutier autentic își poate da seama de valoarea lui. Eu sunt acel bijutier care evaluează, curăță de impurități, creează fațete și oferă strălucire diamantelor. Misiunea mea este să sprijin oamenii să devină cea mai bună variantă a lor însuşi! (http://ramonaraducan.ro/)

For the first time and from now on, Ramona Răducan PhD will no longer be the vice-president of the International Conference “Supervision in Psychotherapy”. No matter what we say, words are not enough to express how we, the organisers, colleagues, friends, students, trainees, clients, each of us who knew her, feel; we all keep the memory of her profesionalism, of her dedication and her values that made her so remarkable.

When we asked Radu, Ramona’s husband, to add some thoughts about Ramona, he mentioned that what Ramona wrote, as a description of herself on her official page (see below: http: // ramonaraducan.ro /) is “wonderfully written, wonderful as Ramona was, is and will be. No matter what I add, I would just spoil Ramona’s enchantment of words, thoughts, and feelings. Let’s keep it this way, it’s simply gorgeous!”

About me..

I am a prism that lives and reflects Life, a part of other people’s existences, a human shaped by self-education, by significant people met in time and by one’s personal experiences. Beyond social identity and personal identity, I am what I believe, what I feel, what I am passionate about, what consumes me, what guides me, what leaves me indifferent, what motivates me, what catalyzes me…

My life is a story of will, a relationship puzzle, a chain of events that showed me that the most important value is love. If happiness is the meaning of life, then love is the means by which we can attain it.

A wide professional development has allowed me to understand people and their actions in a more comprehensive way and has given me multiple tools through which I can effectively intervene in their personal and professional lives. I think each of us is a diamond, but only a real jeweler can realize its value. I am the jeweler who evaluates, cleans impurities, creates facets and gives brilliance to diamonds. My mission is to support people to become the best of themselves!
(http://ramonaraducan.ro/)

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie” – ediţia a IV-a

in memoriam Psihoterapeut Dr. Ramona Răducan

The International Conference “Supervision in psychotherapy” – 4th edition

in memoriam of Psychotherapist Ramona Răducan PhD

Perioadă / Period: 10-12 June 2022

Locaţie/ Location: ONLINE – on ZOOM

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie”, ediţia a 4-a, 10-12 iunie 2022, Online, este organizată de:

 • Universitatea „Tibiscus” din Timişoara prin:
 • Departamentul de Cercetare Științifică și Creație Academică,
 • Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie,

şi

 • Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS).

în Parteneriat cu:

 • Universitatea din Texas de Nord, Texas, Denton, S.U.A.;
 • Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP);
 • Institutul de Sexologie Cluj-Napoca, România;
 • Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI), România;
 • Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, România;
 • Editura Universul Academic, Bucureşti, România.

The International Conference “Supervision in psychotherapy”, 4th edition, 10th-12th June 2022, Online, is organised by:

 • “Tibiscus” University of Timisoara through:
 • The Department of Scientific Research and Academic Creation;
 • The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy;

and

 • The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).

in partnership with

 • The University of North Texas in Denton, Texas, U.S.A.;
 • The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP);
 • The Sexology Institute of Cluj-Napoca, Romania;
 • The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI), Romania;
 • The Students’ League of the “Tibiscus” University of Timisoara, Romania;
 • The Universul Academic Publishing House, Bucharest, Romania.

Înregistrare conferinţă /Conference Registration

Termen pentru înregistrare: 31 MAI 2022/ Deadline registration: 31 MAY 2022

Fiecare participant va completa formularul de înregistrare şi îl va trimite pe adresa de email: ipcs.psy@gmail.com, împreună cu dovada plăţii.

Each Participant will fill in the registration form and send it to the email address: ipcs.psy@gmail.com, together with the payment proof.

Taxa de participare este de 500 lei și va fi achitată în contul/ The participation fee of 500 lei (100 euros) will be paid to:

INSTITUTUL DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI SUPERVIZARE CLINICĂ (IPCS)

C.I.F. 42273685

RO30RZBR0000060021721257

RAIFFEISEN BANK REȘIȚA

Subiect plată: Conferinta. Nume participant XY/ Payment subject: Conference. Participant’s name XY

Sesiuni Lucrări/ Paper Sessions

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 31 MAI 2021/ Paper submission deadline: 31 MAY 2021

Participanţii pot trimite lucrări ştiinţifice (maxim 2 lucrări/participant), de maxim 10 pagini, la adresa de email: ipcs.psy@gmail.com. Fiecare autor va plăti taxa de participare la conferinţă (chiar dacă sunt doi sau mai mulţi autori per lucrare). Lucrarea va fi însoţită de Declaraţia de copyright.

Participants may send papers (maximum 2 papers/participant), with a maximum length of 10 pages, to the email address: ipcs.psy@gmail.com. Each author will pay the conference fee (even if there are two or more authors per paper).

Lucrările vor fi publicate în limba engleză şi vor fi incluse în următoarele SECŢIUNI:

 1. Supervizare clinică;
 2. Psihologie şi psihoterapie;

Papers will be written in English and can be included in the following SECTIONS:

 1. Clinical Supervision;
 2. Psychology and psychotherapy;

Din lucrările prezentate în cadrul conferinţei, vor fi selectate lucrări pentru a fi publicate în International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

From the papers presented in the conference a number of papers will be selected to be published in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

ICSP President

Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD